MẪU GIẤY TỜ (Dành cho sinh viên)

Thứ sáu, 05/05/2023, 15:22 (GMT+7)

STT

Mẫu giấy tờ

Nội dung

1

Đơn xin chuyển ngành học

Xem chi tiết

2

Đơn xin gia hạn đóng học phí

Xem chi tiết

3

Đơn xin phép hoãn thi kết thúc học phần

Xem chi tiết

4

Đơn xin học cùng lúc hai chương trình

Xem chi tiết

5

Đơn xin học lại

Xem chi tiết

6

Đơn xin chấm phúc tra bài thi kết thúc học phần

Xem chi tiết

7

Giấy xác nhận xin hoãn nghĩa vụ quân sự

Xem chi tiết

8

Đơn xin tạm ngừng học và bảo lưu kết quả học tập

Xem chi tiết

9

Đơn xin xác nhận sinh viên

Xem chi tiết

10

Phiếu thanh toán tài sản

Xem chi tiết

11

Đơn xin xác nhận đã học xong chương trình

Xem chi tiết

12

Đơn đề nghị cấp bù học phí

Xem chi tiết

13

Lý lịch tốt nghiệp

Xem chi tiết