Hệ thống văn bản - biểu mẫu (Sau đại học)

Thứ sáu, 21/10/2022, 09:00 (GMT+7)

STT

Tên văn bản – biểu mẫu

Nội dung

1

Quyết định ban hành quy định về thực tập cuối khóa và làm đề án tốt nghiệp trình độ Thạc sỹ định hướng ứng dụng

Xem chi tiết

2

Hướng dẫn thực hiện đề cương và đề án tốt nghiệp trình độ Thạc sỹ

Xem chi tiết

3

Hướng dẫn viết báo cáo chuyên đề thực tập cuối khóa trình độ Thạc sỹ

Xem chi tiết

4

Lý lịch khoa học (dùng cho học viên cao học)

Xem chi tiết
5 Đăng ký bảo vệ luận văn Thạc sỹ Xem chi tiết
6 Nhận xét của cán bộ hướng dẫn khoa học Xem chi tiết
7 Trang thông tin Luận văn Thạc sỹ Xem chi tiết
8 Bản giải trình sửa chữa Luận văn Thạc sỹ Xem chi tiết