CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

Khoa Quản lý đất đai được chia làm 3 bộ môn gồm: bộ môn Quản lý đất đai, bộ môn Quy hoạch đất đai, bộ môn Công nghệ địa chính.

 

NGUYỄN THỊ VÒNG

Chức vụ: Trưởng khoa

Học vị: PGS,TS

Số điện thoại:

Email:

PHẠM THỊ NGUYỆT

Chức vụ:  Phó Trưởng khoa

Học vị: Thạc sỹ

Số điện thoại: 0902107181 - 0966 230 567

Email: ptnguyet.tdu@gmail.com

TÔ THỊ PHƯỢNG

Chức vụ: Trợ lý Khoa, Giảng viên

Học vị: Thạc sỹ

Số điện thoại: 0363 689 286

Email: tophuonghnue@gmail.com