GIỚI THIỆU CHUNG

 KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

        Khoa Quản lý đất đai được thành lập vào năm 2015 theo Quyết định số 17/QĐ-HĐQT ngày 31/12/2015 của Hội đồng quản trị Trường Đại Học Thành Đông trên cơ sở tách từ Khoa Quản lý đất đai - Công nghệ kỹ thuật xây dựng.

       Khoa Quản lý đất đai có nhiệm vụ đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho ngành Quản lý đất đai. Đội ngũ giảng viên của Khoa, có kiến thức chuyên môn vững vàng, nhiều kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu khoa học để thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu và đào tạo của một trường đại học.

       Quản lý đất đai là một ngành học đang thu hút một bộ phận không nhỏ các bạn trẻ theo học bởi sau khi tốt nghiệp có công việc khá ổn định với thu nhập rất hấp dẫn. Theo một thống kê, có hơn 90% những người giàu có đều làm việc liên quan tới lĩnh vực đất đai.

 1. Ngành Quản lý đất đai là gì?

      Ngành Quản lý đất đai có thể hiểu đơn giản là ngành đào tạo về công tác quản lý đất đai, lập hồ sơ địa chính đúng quy trình, hợp lý theo pháp luật để phục vụ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cá nhân, tổ chức và hộ gia đình. Ngành học này sẽ đào tạo các kiến thức quản lý hành chính nhà nước về đất đai như:

– Đo đạc, thiết kế bản đồ và vận dụng luật đất đai vào việc tư vấn, giải quyết các tranh chấp, khiếu nại về quản lý đất;

– Đánh giá, quy hoạch và sử dụng đất đai;

– Thống kê, khai thác và quản lý, phát triển quỹ đất;

– Quy hoạch đất trong sản xuất nông nghiệp;

– Ứng dụng công nghệ hiện đại trong việc quản lý đất đai;

– Định giá đất đai và kinh doanh bất động sản.

2. Học ngành Quản lý đất đai tại TDU như thế nào?

   Về kiến thức, sinh viên sẽ được trang bị các kiến thức từ cơ bản đến chuyên sâu về Quản lý đất đai, bao gồm:

Kiến thức cơ bản: Sinh viên được trang bị hệ thống kiến thức về quản lý kinh tế trong nền kinh tế thị trường nói chung và các kiến thức cơ bản về kinh tế và quản lý trong lĩnh vực đất đai nói riêng.

Kiến thức chuyên sâu

– Sinh viên được trang bị kiến thức chuyên sâu về quản lý nhà nước đối với đất đai; đặt nguồn lực đất đai trong mối quan hệ với hiệu quả xã hội, hiệu quả kinh tế và hiệu quả môi trường để từ đó đưa ra được các quyết định về quản lý đất đai theo hướng phát triển bền vững, hội nhập quốc tế và chuyển mạnh sang nền kinh tế thị trường;

– Sinh viên được trang bị kiến thức về quản lý nhà nước về đất đai, chính sách pháp luật đất đai, thu thập và đo đạc cơ sở dữ liệu về đất đai, thống kê và kiểm kê đất đai; kiến thức về kinh tế trong sử dụng đất đai; kiến thức về việc đánh giá và định giá đất đai, quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, giải quyết các tranh chấp, khiếu nại và tố cáo trong việc sử dụng đất; các kiến thức quản lý nhà nước về đất trong nền kinh tế thị trường.

– Hơn thế nữa, sinh viên còn được trang bị các kiến thức về đầu tư phát triển bất động sản, phân tích và đánh giá hiệu quả của việc sử dụng đất đai, từ đó có cơ sở để hoạch định, phân tích các chính sách đối với quản lý nhà nước về đất đai và thị trường đất đai.

      Về kỹ năng, sinh viên sẽ được đào tạo về các kỹ năng và phương pháp để làm việc chuyên nghiệp và hiện đại, đáp ứng được các yêu cầu của công việc, chẳng hạn như:

– Kỹ năng thực thi tác nghiệp các nội dung quản lý Nhà nước về đất đai và thị trường đất đai.

– Kỹ năng đầu tư phát triển bất động sản và đánh giá, phân tích hiệu quả của việc sử dụng đất đai.

– Kỹ năng sử dụng các phần mềm ứng dụng chuyên ngành trong kinh tế và quản lý đất đai.

– Kỹ năng tìm kiếm và sử dụng thông tin về quản lý và sử dụng đất đai.